Digital Media Planner

Квалификации кои треба да ги поседува нашиот идеален кандидат се:

 • Солиднопознавање и искуство во работа со платформите Google Ads и Facebook Business Manager
 • Одлично познавање и интерес за анализа на податоци кај дигиталните медиуми, познавање на рекламните формати кај различни дигитални медиуми (социјални медиуми, интернет сајтови) и следење и интерес за трендовите во дигиталниот маркетинг
 • Напредно познавање на англиски јазик
 • Напредно познавање на MS Office пакетот (особено Excel и Power Point)
 • Совесна и вредна личност, која сакада учи, напредува и да придонесува кон тимската работа и успехот на компанијата

Работните одговорности и задачивклучуваат:

 • Анализа на резултатите од кампањите и подготвување на извештаи
 • Мониторинг и оптимизација на рекламни кампањи во дигитални медиуми
 • Менаџирање на кампањите на дигитални платформи (Ad Server, Google Ads, Facebook Business Manager и др.)
 • Развој на стратегии, медиумски планови и закуп на рекламен простор на дигитални медиуми
 • Градење на партнерски односи со клиентите и медиумите
 • Соработка со креативните тимови

Кандидатите со барем 2 години работно искуство поврзано со огласување на дигиталните медиуми би имале предност.

Доколку ги исполнувате критериумите и сакате да бидете дел од нашиот тим, испратете го вашето CV на jobs@publicismedia.mk, најдоцна до 30.04.2022.

Во насловот на вашиот e-mail задолжително внесете ја позицијата за која аплицирате.